propisky info
©  www.klicenka.com | Výroba a prodej reklamních klíčenek, dárkových předmětů, propisek a tvorba webů |
www.klicenka.com

Tvorba databází Microsoft Access:

Nabízím    tvorbu    nových    i    modifikaci    stávajících    databází    s    použitím    softwaru    Microsoft   Access.    Součástí    je    zaškolení    v    prostředí programu MS Access. Databáze   je   utříděný   soubor   dat,   v   jehož   rámci   se   sledují,   zadávají,   shromažďují   a   systematicky   zpracovávají   informace   (data).   Databáze Vám   umožní   na   počítačích   bezpečně   a   přehledně   ukládat,   třídit,   exportovat   i   tisknout   data.   Každá   databáze   je   zabezpečena   heslem   a   nastavena   přístupová   práva   pro   každého   uživatele.   Data   jsou   chráněna   proti   neoprávněnému   přístupu   a   manipulaci.   Pro   provoz   databází Access   nemusíte   dokupovat   na   své   počítače   žádný   software   -   lze   využít   Access   Runtime.   Databáze   zrychlí,   zefektivní   a   zabezpečí evidenci,   správu   a   také   export   vašich   dat.   Databáze   tvoříme   pro   firmy,   instituce,   spolky,   živnostníky   i   studenty   v   rámci   např.   školních projektů. Nedílnou součástí databází je aplikace GDPR standardů.

Výhody použití databáze při správě dat:

data chráněna heslem a přístupovými právy (data na jednom chráněném místě)   snadné vkládání dat s možným hromadným importem  databázi lze rozdělit na aplikační a datovou část snadné nalezení, export a tisk vybraných dat pomocí sestav ochrana dat proti nechtěnému smazání a editaci možnost automatizace často se opakujících úkolů pomocí makra snadná aktualizace dat a zabránění dualizaci (informace je databázi pouze jednou) automatické upozornění na chyby v databázi a nutnost zálohování  nahrazení klasických papírových formulářů a s tím spojená archivace 

Využití databází MS Access při správě dat:

seznamy a údaje zaměstnanců, zákazníků systémy Customer relationship management (CRM) evidence materiálů, skladové hospodářství a mzdy evidence a správa akcí, událostí a projektů evidence přístrojů a jejich kalibračních listů, oprav a údržby evidence kurzů, rekvalifikací a vydaných certifikátů společně s daty o lektorech seznamy, přehledy zákazníků s tiskem samolepících papírových štítků s adresami na obálky soupis zákazníků a jejich zakázek, tržeb, reklamací včetně provedených úkonů

Rychlý kontakt:

Martin Petráš, Sokolovská 5, 708 00 Ostrava Poruba mobil: 604 672 106 email: info@klicenka.com
Kontakty

Jak postupovat při poptávce databáze MS Access:

S   klientem   (nebo   jeho   odpovědným   pracovníkem)   si   domluvím   termín pro   úvodní   konzultaci.   Účelem   úvodní   konzultace   je   upřesnění   Vašich požadavků.   Vysvětlíme,   co   je   potřeba   k   vytvoření   kvalitní   a   funkční databáze     Access,     poradíme     jak     připravit     podklady.     Zhodnotíme zabezpečení,    přístupová    práva    pro    provoz    databáze    s    ohledem    na GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (č.2016/679). Na    základě    servisní    smlouvy    vám    zajistíme    pravidelnou    kontrolu, aktualizace   i   zálohy   databáze.   Samozřejmostí   je   zaškolení   uživatelů   na databázi i prostředí programu MS Acces, případně Access Runtime .
MS Access Runtime popis Prostředí Access MS access