propisky info
©  www.klicenka.com | Výroba a prodej reklamních klíčenek, dárkových předmětů, propisek a tvorba webů |
www.klicenka.com

IT služby (opravy, instalace PC, zálohy dat)

Naše   služby   jsou   orientovány   především   na   soukromé   osoby,   malé   a   střední   firmy.   Vaši   firmu   jsme   schopni   vybavit   výpočetní   technikou včetně   návrhu   a   cenové   nabídky   HW   a   SW,   návrhu,   realizace   a   správy   počítačové   sítě,   realizace   připojení   na   internet.      Dále   Vám nabízíme   řadu   dalších   služeb   z   oblasti   výpočetní   techniky   (zálohy   dat,   výměny   komponet   PC,   tvorbu   databází   a   webů   atd..).   Servis poskytujeme jak na našem pracovišti, tak i mimo něj - tedy u vás.

Seznam služeb:

Zajištění, dovoz a instalace hardware (PC, NB, tiskárny) a software (OS, Office, Linux) Instalace operačních systémů (Linux, Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10) Instalace kancelářských programů MS Office a Libre Office Konfigurace a správa systému a síťových služeb Tvorba webových stránek Tvorba databázi MS Access Digitalizace textových i grafických dokumentů Zálohy dat na HDD, CD/DVD a zpracování metodiky zálohování Výměny pevných disků v PC i notebooku bez nutnosti reinstalace OS Zajištění BOZP, školení První pomoci a pož. ochrany dle platných zákonů a vyhlášek

Rychlý kontakt:

Martin Petráš, Sokolovská 5, 708 00 Ostrava Poruba mobil: 604 672 106 email: info@klicenka.com
Kontakty Servis a správa PC